Увођење Портала за праћење потрошње државног буџета приоритет ГОПАК-а

Аранђеловац, 28. новембар 2014. – Национални ГОПАК огранак je учествовао на консултативној радионици са Одбором за финансије и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине у организацији пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“, који Програм Уједињених нација за развој (УНДП) спроводи са Народном скупштином уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).
Радионица је била посвећена увођењу портала (веб софтвера за пренос података) за праћење потрошње државног буџета који је предвиђен пројектом.

Портал за праћење потрошње државног буџета требало би да успостави систем који ће повезивати Народну скупштину са Управом за трезор Министарства финансија. То ће народним посланицима, а посебно Одбору за финансије Народне скупштине, омогућити доступност информација о потрошњи јавних средстава у реалном времену, а све у циљу унапређења делотворног парламентарног надзора над јавном потрошњом. Настави са читањем Увођење Портала за праћење потрошње државног буџета приоритет ГОПАК-а

[НОВИ БЛОГ] Дубравка ФИЛИПОВСКИ: Етика – кључ за функционисање демократије

dubravka_filipovski26. новембар 2014. | Пише: Дубравка Филиповски Зашто је важно да Парламент Србије усвоји Етички кодекс? Издвојила бих два разлога:

  • Кодексом понашања јача се интегритет Народне скупштине и ствара  поверење јавности у Парламент и етичке вредности;
  • Кодексом понашања успостављају се етички стандарди које ће народни посланици да поштују и примењују у обављању посланичке функције.

Кодексом понашања народни посланици биће у обавези да поштују следеће вредности: истину, правичност, поштење, непристрасност, одговорност, отвореност и доступност правила понашања. Правила понашања предвиђају да народни посланик поштује прописе који се односе на ограничење истовременог обављања две или више функција. Етичким кодексом народни посланици обавезују се да се активно ангажују у борби против свих облика корупције, затим да поштују буџетску и финансијску дисциплину којом се гарантује правилно управљње јавним финансијама. [Прочитајте цео текст]

Учешће Националног GOPAC огранка у радионици Јачање транспарентности, одговорности и интегритета у сектору одбране и безбедности – промовисање позитивних пракси

Беч-Београд, 14. новембар 2014. – Национални GOPAC огранак учествовао је у радионици „Јачање транспарентности, одговорности и интегритета у сектору одбране и безбедности – промовисање позитивних пракси“, организованој у Међународној антикорупцијској академији у Лаксенбургу, Аустрија.

Национални GOPAC огранак је на радионици за чланове парламента свих земаља које су се одазвале позиву, дао  свој допринос, првенстено схватајући важност БИ програма (Building Integrity) који је успостављен 2007, а који првенствено има за циљ да помогне државама по питању јачања интегритета, транспарентности и одговорности, као и да смање ризике од корупције у сектору безбедности и одбране. БИ програм доприноси повећању свести о постојању корупције и њеним импликацијама на стабилност и мир. Практична искуства БИ програма су развијена и имплементирана у сарадњи са читавим низом актера, укључујући међународне организације, цивилно друштво и чланове парламента. Они обухватају и упитник о самопроцени стручне оцене (детаљан преглед, активности, образовања и обуке, публикације и стручњаке за одређене области). Настави са читањем Учешће Националног GOPAC огранка у радионици Јачање транспарентности, одговорности и интегритета у сектору одбране и безбедности – промовисање позитивних пракси

GOPAC Србија на радионици о изградњи интегритета парламентараца

Беч, 9. новембар 2014. – Током викенда, 7. до 9. новембра 2014, одржана је радионица „Изградња интегритета чланова парламента“, коју су организовали Парламентарна скупштина НАТО-а и Глобална организација парламентараца за борбу против корупције (GOPAC).

Делегацију из Србије предводила је Олгица Батић, народна посланица и председница националног GOPAC огранка, а делегацију су чиниле и народне посланице и чланице GOPAC-а Марија Обрадовић, председница Одбора за одбрану и унутрашње послове Народне скупштине, и Стефана Миладиновић, чланица Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова.

Сврха радионице је да подигне свест о корупцији у сектору одбране и безбедности и промовише добре праксе и практичне алате за јачање транспарентности, одговорности и интегритета, истражујући посебно улогу коју би могли да одиграју посланици. Настави са читањем GOPAC Србија на радионици о изградњи интегритета парламентараца