ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – Формирана Фокус групa за развој механизама контроле процеса имплементације Циљева одрживог развоја Народне скупштине Републике Србије, 27. септембра 2017

0-02-05-952e33a34bf375ba9d04a7f5441ece7207a8478d0bb51c451f685176379fe778_fullПрви састанак Фокус групе за развој механизама контроле процеса имплeментације Циљева одрживог развоја у Републици Србији, одржан је у Дому Народне скупштине са циљем дефинисања досадашњих резултата и постизања Циљева одрживог и предстојећих активности у том смислу.

Састанку је присуствовала и шефица Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године и министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић.

Координатор Групе и члан Сталне делегације Народне скупштине у Интерпарламентарној унији др Милорад Мијатовић на почетку је истакао да је разлог за формирање Фокус групе управо контролна улога парламента у процесу имплементације циљева одрживог развоја који су прописани Агендом УН 2030, коју је Република Србија потписала у целости на Самиту шефова држава и влада у УН 25. септембра 2015. године . Такође, нагласио је да се 17. и 18. маја 2018. године у Београду планира одржавање Регионалне конференције Интерпарламентарне уније за Централну и Источну Европу и Источну и Централну Азију, где ће се разменити искуства земаља у имплементацији Циљева одрживог развоја.

0-02-05-2e320ce6c3e5799c7f7ca597f2dbe6ef4372d3fcf847cb19b27830d847449ee3_fullПроф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да Агенда 2030, која садржи 17 циљева и 169 потциљева одрживог развоја, пре свега је фокусирана на активности смањења сиромаштва, подизање животног стандарда грађана, унапређење здравственог и образовног система, али и заштиту животне средине, родну равноправност, смањење неједнакости и сл. Исто тако је нагласила да су у имплементацији постигнути одређени резултати и да постоји обавеза њиховог усклађивања са отварањем преговарачких поглавља са Европском Унијом. Такође, указала је на потребу упознавања шире јавности са Циљевима одрживог развоја због бољег живота и боље будућности грађана Србије.

 

 

 

 

Првим састанком Фокус групе председавао је координатор групе др Милорад Мијатовић, а присуствовали су чланови Гордана Чомић, Стефана Миладиновић, Дубравка Филиповски и Нада Лазић.

 

 

Консултативна радионица Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Извршног одбора GOPAC у Србији

DSC_7784Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Извршни одбор GOPAC (Глобална организација парламентараца за борбу против корупције) у Србији одржали су 15. и 16. септембра 2017. године заједничку консултативну радионицу на тему: Портал за надзор над јавним финансијама: модалитети приступа, домени и рад на другој фази израде портала.

Радионица је народним посланицима омогућила да, кроз презентације Министарства финансија, Управе за трезор, представника Службе Народне скупштине и Информатике а.д, утврде потребе за редефинисањем оквира и развоја друге фазе Портала. Члановима Одбора је омогућено да раде директно на Порталу за надзор на јавним финансијама и увиде све могућности овог важног софтверског алата који је Народна скупштина развила уз подршку Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

Пројект Портал за надзор над јавним финансијама је започео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава на основу Меморандума о сарадњи и Протокола о преузимању података закључених са Министарством финансија, а усмерен је на стварање услова за јачање контролне функције и јавности у раду Народне скупштине и веће укључивање грађана у законодавни процес у циљу праћења и контроле трошења јавних средстава. Иницијална замисао у вези са увођењем Портала за надзор над јавним финансијама била је да се народним посланицима пружи могућност да врше прегледе различитих извора података о коришћењу јавних средстава, њихово упаривање и, на основу одређене припреме и организације података, добијање функционалних извештаја и унакрсног приказа података о трошењу средстава из буџета Републике Србије, с обзиром на то да, до увођења Портала, нису имали директан приступ тим подацима. Увођењем Портала за надзор над јавним финансијама Народна скупштина се сврстала у малу групу националних парламената који на сличан начин врше надзор над трошењем јавних финансија.

DSC_7982На радионици је закључено да ће се наставити рад на развоју овог портала, најпре кроз редефинисање Протокола о размени података са Министарством финансија ради унапређења и ажурирања овог софтверског алата, а затим и кроз његово даље развијање, као и да ће се пратити рад и других земаља на оваквим пројектима. Планиране су додатне радионице и обуке народних посланика, као и регионално представљање Портала парламентима региона од стране Националног огранка GOPAC ради ширења добре праксе коју је увела Народна скупштина Републике Србије.

Ово је значајан корак напред и представља конкретан допринос остваривању Циљева одрживог развоја (SDG), конкретно Циља 16.6. који промовише ефективне и отворене институције.