Учешће Председнице Извршног Одбора GOPAC-a на јесењем заседању у Стразбуру

viber imageПредседница Извршног одбора GOPAC-a, Дубравка Филиповски, учествовала је у дискусији са темом: Млади у борби против корупције.

Она је том приликом истакла следеће:

Приоритети у борби против корупције треба да буду контрола над јавним финансијама и јачање парламентарног надзора над трошењем јавних финансија, који су најважнији аспекти у борби против корупције. Посебну пажњу треба посветити извештајима независних државних органа и сарадњи са невладиним организацијама. Млади треба да се упознају, кроз своје наставне програме и програме у школама, са свим аспектима борбе против корупције.

Поред школе, медији и друштвене мреже имају веома важну улогу
у ширењу свести јавности о значају борбе против корупције, као и упознавању младих са важношћу националних парламентарних огранака GOPAC-а, који су формирани у 53 земље света.