7. Форум парламентарaца у оквиру Конференције држава уговорница Конвенције Уједињених нација против корупције (UNCAC)

gopac 1Народни посланик Милорад Мијатовић, члан националног GOPAC огранка у Србији и координатор Фокус групе народних посланика за праћење спровођења Циљева одрживог развоја, учествовао је на Седмом форуму парламентараца који је организован у оквиру Конференције држава уговорница Конвенције Уједињених нација против корупције (UNCAC). Тема Форума је била важност парламентарног надзора и јача улога парламентараца у унапређењу делотворности развоја.

Настави са читањем 7. Форум парламентарaца у оквиру Конференције држава уговорница Конвенције Уједињених нација против корупције (UNCAC)

Парламантарци региона уједињени у напорима за унапређење надзора и јачања транспарентности

DSC_9332Београд, 6-7. новембар 2017. –Парламентарци из седам земаља југоисточне и источне Европе и средње Азије и чланови GOPAC огранака из Србије, Босне и Херцеговине и Молдавије одржали су регионални састанак 6. и 7. новембра 2017. у Дому Народне скупштине, на коме су разговарали о иновативним платформама и формирању неформалних група парламентараца за унапређење надзора рада извршне власти и јачања транспарентности.

Представници парламената Босне и Херцеговине, Грузије, Киргистана, Македоније, Молдавије, Црне Горе и домаћина из Србије, сложили су се да је борба против корупције један од највећих глобалних изазова и да је повезаност на регионалном и глобалном нивоу значајан корак ка сузбијању овог проблема.

Председница националног огранака GOPAC-а у Србији и народна посланица Дубравка Филиповски истакла је да ниједна земља не може са корупцијом да се избори сама, као и да је потребно чвршће регионално и глобално повезивање у овој борби. „Циљ овог састанка је размена искустава и превазилажење проблема на регионалном нивоу“.

DSC_9156

Председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, др Александра Томић, представила је као једну од иновативних платформи Портал за надзор над јавним финансијама Народне скупштине, истичући да се он тренутно налази у трећој фази пројекта УНДП-а и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), као и да је његов циљ да се грађанима приближи контрола јавних средстава. Она је истакла да је борба против корупције дугорочан процес који се решава на националном, регионалном и глобалном нивоу.

Дубравка Филиповски је додала да су активности GOPAC-а у Србији од почетка биле директан одговор на потребу укључивања грађана у законодавни процес.

DSC_9011

„Једно од његових највећих достигнућа GOPAC-а у Србији је увођење Портала за надзор над јавним финансијама Народне скупштине Републике Србије, који је усмерен на боље остваривање контролне функције у раду Народне скупштине“.

 

 

 

На састанку је усвојена радна верзија заједничких закључака, у којима се позива на даљу инстиционализацију и операционализацију принципа транспарентности и одговорности у оквиру рада радних тела парламената. Парламентарци су сагласни да треба појачати коришћење свих постојећих механизама парламентарног надзора, а посебно кроз сарадњу са независним државним оранима и телима и организацијама цивилног друштва.

У закључцима се посебно охрабрује формирање неформалних парламентарних група око тема од знацаја за бољи живот грађана, а које чине посланици власти и опозиције. Парламентарци су препознали да GOPAC и сличне групе представљају додатни вид надзора и доприносе ширењу културе транспарентности и одговоронсти и укључивања грађана у рад парламената. Учесници су изразили спремност да покрену иницијативе у својим парламентима за формирање националних GOPAC огранака где још нису основани, као и да промовишу и подстакну формирање регионалног огранка GOPAC-а за југоисточну и источну Европу и средњу Азију, тиме непосредно доприносећи удруживању и сарадњи парламената у оквиру регионалних мрежа за борбу против корупције.

DSC_9163

Антикорупцијски инструменти представљени на регионалном састанку, као што су етички кодекс парламентараца, развој механизама за укључивање грађана у процес доношење одлука, транспарентност буџетског поступка кроз увођење иновативних софтвереских и других решења за надзор над трошењем јавних средстава (нпр. портал који је развила Народна скупштина Републике Србије), биће подстицај за даље активности парламентараца, који ће наставити рад на развијању и промовисању различитих облика и механизама борбе против корупције.

Коначно, парламентарци су се у закључцима осврнули и на промовисање заједничких циљева одрживог развоја, Агенду 2030, посебно истичући значај циља 16, који одражава дугорочно начело Интерпарламентарне уније (ИПУ) и УНДП-а да демократско управљање није само циљ по себи, већ средство да се остваре одрживи развој, мир и правда. Истиче се да парламенти, као најважније институције са законодавном, надзорном и представничком улогом, имају непосредну одговорност за достизање овог циља, а посебно парламентарци окупљени у борби против корупције.

Регионални састанак представља конкретан корак у процесу који је започео маја 2015. године, када је на међународној конференцији Транспарентност и одговорност за делотворнан надзор” одржаној у Дому Народне скупштине потписан Меморандум о сарадњи између парламентараца. Уз подршку УНДП-а, Меморандумом је успостављена заједничка платформа за сарадњу, са циљем да се омогући размена најбољих пракси, сарадње и координације у вези са промовисањем принципа транспарентности, одговорности и надзора парламената над јавним финансијама.

Скуп је одржан уз подршку Пројекта УНДП/СДЦ „Јачање надзорне функције и јавности у раду Народне скупштине – друга фаза“ који је окупио и канцеларије УНДП из региона ради дефинисања постулата подршке регионалном раду дефинисаном у Меморандуму о сарадњи 2015.године.