Усвајање Програма рада Националног огранка за период 2019-2021 – Националног огранка Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције (ГОПАЦ)

Дана 23. јуна 2019. године, одржан је 13. састанак Националног огранка ГОПАЦ. На дневном реду састанка биле су следеће тачке: разматрање Извештаја о досадашњем раду Националног огранка; усвајање Програма рада Националног огранка за период 2019-2021. година, као и Предлог измена и допуна Повеље о оснивању ГОПАЦ у Србији. Састанком је председавала председница Извршног одбора Националног огранка ГОПАЦ Дубравка Филиповски.

Поводом прве тачке дневног реда – разматрања Извештаја о досадашњем раду, Филиповски је навела да су се најважније активности Националног огранка у претходном периоду односиле на успостављање и функционисање Портала за надзор над јавним финансијама. Указала је да је веома значајно што је Народна скупштина у оквиру своје законодавне активности у претходном периоду донела два антикорупцијска закона – Закон о лобирању и Закон о спречавању корупције. Додатно, Национални огранак је у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције, Државном ревизорском институцијом и Управом за јавне набавке организовао радионице посвећене темама које су значајне за борбу против корупције у Србији, а остварена је успешна сарадња и са организацијама цивилног друштва, активним у области антикорупције. Филиповски је истакла да је у претходном периоду остварена успешна сарадња и са националним огранцима ГОПАЦ у региону. Чланови Националног огранка су једногласно усвојили Извештаја о досадашњем раду.

Поводом друге тачке дневног реда – усвајања Програма рада Националног огранка за период 2019-2021. година, Јован Ницић, консултант Програма Уједињених нација за развој (УНДП), који подржава рад ГОПАЦ у Србији, представио је нацрт овог документа. Ницић је навео да је у Нацрту дефинисано пет циљева – редовне активности Националног огранка и промовисање транспарентности, одговорности, доброг управљања и примене антикорупцијских механизама; надзор над јавним финансијама; наставак и унапређење сарадње са независним државним органима; наставак и унапређење сарадње са организацијама цивилног друштва које се баве борбом против корупције, те представљање резултата рада Националног огранака, комуникација са грађанима и подизање свести о значају сузбијања корупције. За реализацију ових циљева утврђено је 10 задатака, који обухватају више активности, а предвиђени су и рокови за њихово спровођење. Према његовим речима, Нацрт Програма рада се надовезује на претходна два програма Националног огранка и садржи задатке чији је циљ јачање улоге Националног огранка у борби против корупције, односно интензивирање сарадње са институцијама и организацијама цивилног друштва, које су активне у овој области. Након расправе, током које су чланови Националног огранка изнели своје идеје и мишљења о будућим активностима, једногласно је усвојен Нацрт Програма рада за период 2019-2021. година.

Поводом треће тачке дневног реда, на предлог председнице Извршног одбора, једногласно је усвојен и Предлог измена и допуна Повеље о оснивању Националног огранака ГОПАЦ, ради његовог ефикаснијег рада.

 

 

НСРС Уживо

Саопштење GOPAC Радиоица, 26-27. септембар 2019. године

На дводневној радионици Огранка у Србији Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције (GOPAC) народни посланици, чланови Огранка, посебну пажњу су посветили испуњењу препорука из GRECO извештаја Савета Европе и законима који су већ у процедури у Народној скупштини или су у припреми, а веома су важни и имају велики утицај у борби против корупције. О овим темама су чланови GOPAC-а разговарали са Немањом Ненадићем из организације Транспарентност Србије.

Другог дана је Стојанка Миловановић, врховни ревизор у Државној ревизорској институцији представила налазе екстерне и интерне ревизије. Препоруке за утврђивање коруптивних елемената је представио Јован Ницић, консултант UNDP-а. Настави са читањем Саопштење GOPAC Радиоица, 26-27. септембар 2019. године

Дигитализација као алат у борби против корупције

Дигитализација  у Србији је највећа шанса да земља постане конкурентна и ефикасна , да има бржи и одржив економски раст. Истовремено, дигитализација и е-управа су моћан алат у борби против корупције.

Наслеђено стање у јавној управи било је неодрживо у 21 веку, како за управљање финансијама, кадровима , политикама у држави, тако и према грађанима. Данас , грађани  Србије у више од милион и по случајева нису морали да одлазе на шалтере по ,, папирна”документа и то говори у прилог чињеници да дигитализација значи уштеду новца, енергије и времена . Кључни моменат  био је усвајање Закона о општем управном поступку који је увео обавезу да државни органи размењују податке а не да ,,грађани буду курири”. И то је разлог зашто грађани Србије данас све више поверења имају у дигитализацију. Сервиси који у великој мери олакшавају завршавање различитих обавеза и послова су различити: пријава детета одмах по рођењу, е –рецепт , пријаве деце у вртић, дигитализација матичних кнњига , као  и електронски и транспарентан инспекцијски надзор, е-јавне набавке и порески систем… Настави са читањем Дигитализација као алат у борби против корупције