ГОПАК Србија поздравља изменe и допунe Кодекса понашања народних посланика

Пленарна седница Народне скупштине

Београд, 23. септембра 2021 – Народна скупштина усвојила је данас измене и допуне Кодекса понашања народних посланика. Кодекс је усвојен у децембру прошле године, чиме је остварен један од циљева рада дефинисаних Програмом рада Националног ГОПАК огранка за период 2019-2021.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о усвајању кодекса понашања народних посланика донета је како би се текст ускладио са препорукама Групе држава за борбу против коруцпије (ГРЕКО), пре свега у погледу рада Комисије за етику, њеног састава, надлежности и поступка за одабир и предлагање кандидата Народној скупштини. Од свог оснивања, ГОПАК је посебну пажњу у свом раду посветио испуњењу препорука из извештаја ГРЕКО, пре свега у погледу рада народних посланика.

– Народна скупштина је показала да уважава препоруке европских институција, у овом случају препоруке Савета Европе и ГРЕКО-а, као њеног тела које чине државе за борбу против корупције. Измене и допуне Кодекса односе се на јасне критеријуме за избор чланова етичке комисије, за њихов рад и функционисање, као и за њихово разрешавање. Препоруке ГРЕКО-а се односе и на већу транспарентност Кодекса понашања за народне посланике, његову ефикаснију примену у пракси, као и на смернице за избегавање и решавање сукоба интереса – истакла је Дубравка Филиповски, председавајућа Извршног одбора ГОПАК-а.

Усвојеним изменама и допунама прописује се да Комисије за етику има три представника факултетског наставног особља, предавача из области етике, морала или моралног развоја, као и два државна службеника из саме службе Народне скупштине. Посебна надлежност Комисије за етику се састоји у поверљивом саветовању у етичким дилемама и ситуацијама сукоба интереса народних посланика, чиме би требало да се додатно унапређују услови за правилно и етичко понашање народних посланика. Овим актима посланици су се обавезали да ће поштовати принципе јавног интереса, независности, објективности, одговорности и интегритета.

Настави са читањем ГОПАК Србија поздравља изменe и допунe Кодекса понашања народних посланика