ГОПАК активно учествује у обукама народних посланика о примени Кодекса понашања

Београд, 15. новембра 2021 – Чланице и чланови ГОПАК огранка у Србији активно су учествовали у обукама народних посланика о примени Кодекса понашања народних посланика, које су одржане у Дому Народне скупштине 29. октобра и 15. новембра. Обе обуке спровела је Комисија за етику формирана Кодексом, уз помоћ стручњака из Агенције за спречавање корупције. До сада је у обуци учествовало преко половине народних посланика, а за средину децембра планира се одржавање још једне обуке за народне посланике.

Група земаља за борбу против корупције (ГРЕКО), која функционише под окриљем Савета Европе, у препорукама из четвртог круга евалуације посебно је нагласила значај ефикасног спровођења Кодекса у пракси, што укључује подизање свести међу народним посланицима о стандардима који се очекују од њих, саветовање уз чување поверљивости, као и наменске обуке.

Нормирање понашања народних посланика и примена етичких стандарда у њиховом раду представља важан предуслов за успостављање поверења у ефикасност и транспарентност рада Народне скупштине. Стога је циљ спровођења програма обуке усвајање професионалних стандарда понашања народних посланика и њихово оспособљавање за ефикасну примену Закона о спречавању корупције и Кодекса понашања народних посланика. Усвајање и ефикасна примена ових аката био је један од кључних циљева рада ГОПАК-а у Србији. ГОПАК огранак у Србији ће у склопу својих активности дати снажну подршку пуној имплементацији Кодекса и примени препорука ГРЕКО-а – истакла је Дубравка Филиповски, предавајућа Извршног одбора ГОПАК-а у Србији.

Настави са читањем ГОПАК активно учествује у обукама народних посланика о примени Кодекса понашања