[НОВИ БЛОГ] Дубравка ФИЛИПОВСКИ: Парламент и демократија

dubravka u skupstini1. фебруар 2015. | Пише: Дубравка Филиповски

Јак и ефикасан Парламент има кључну улогу у јачању демократије. У многим земљама на снази је  процес редефинисања улоге и функције Парламента како би се уклопио у нове тенденције у политици.

У развијеним демократијама, дијалог је јак инструмент политике, а Парламент мора да ради на његовом развоју. Народна скупштина је заједничка одговорност већине и мањине и само заједничким радом може контролисати извршну власт. Без јаких институција нема демократије, правног поретка и владавине права.

За демократизацију сваког друштва врло је важна транспарентност. Где нема транспарентности, демократија је на губитку. Зато Парламент Србије треба да буде снажан и отворен, не само користећи сва овлашћења по Уставу, већ и да Парламент, као храм демократије, отворимо за све  наше партнере на путу јачања владавине права. [Прочитајте цео текст]

[НОВИ БЛОГ] Дубравка ФИЛИПОВСКИ: Етика – кључ за функционисање демократије

dubravka_filipovski26. новембар 2014. | Пише: Дубравка Филиповски Зашто је важно да Парламент Србије усвоји Етички кодекс? Издвојила бих два разлога:

  • Кодексом понашања јача се интегритет Народне скупштине и ствара  поверење јавности у Парламент и етичке вредности;
  • Кодексом понашања успостављају се етички стандарди које ће народни посланици да поштују и примењују у обављању посланичке функције.

Кодексом понашања народни посланици биће у обавези да поштују следеће вредности: истину, правичност, поштење, непристрасност, одговорност, отвореност и доступност правила понашања. Правила понашања предвиђају да народни посланик поштује прописе који се односе на ограничење истовременог обављања две или више функција. Етичким кодексом народни посланици обавезују се да се активно ангажују у борби против свих облика корупције, затим да поштују буџетску и финансијску дисциплину којом се гарантује правилно управљње јавним финансијама. [Прочитајте цео текст]

[НОВИ БЛОГ] Жан Пјер Шабо: Глобална етика и делотворни парламентарац

Глобални дан етике
Глобални дан етике

23. октобар 2014. | Пише: Жан Пјер Шабо 

16. октобра инаугурише се Глобални дан етике – дан који је покренуио Карнегијев савет за етику у међународним односима (Carnegie Council for Ethics in International Affairs), за прилику њихове прославе века постојања. Када сам први пут сазнао за дан, одмах сам усмерио мисли на етику у политици.

Када открића о коруптивном и неетичком понашању изађу на површину, од стране јавних функционера или парламентараца, то има директан утицај на демократски процес. Поверење и интегритет се тешко стичу, лако губе, а још теже је стећи их поново. Делотворност неког парламентарца у директној је вези са његовом или њеном етичком позицијом или капацитетима.

Из филозофске и институционалне перспективе, ја бих се надао да мој посланик увиђа да је део нечег већег. Законодавно тело је на неки начин „институционализовано заједничко добро“. На тај начин, оно треба да буде заштићено на исти начин на који се штити од злоупотребе других заједничких ресурса. [Прочитајте цео текст]

[НОВИ БЛОГ] Дубравка ФИЛИПОВСКИ – Велике уштеде за државу

Duca slika25. јул 2014. | Пише: Дубравка ФИЛИПОВСКИ

Кључна начела на којима треба да почивају јавне набавке су транспарентност, једнак третман свих учесника, слободна конкуренција и забрана дискриминације. Да би се уштедело планираних 600 милиона евра применом новог Закона од 1. јануара 2013. године Србији је потребна Стратегија и акциони план у области јавних набавки.

Главни циљеви Стратегије за примену јавних набавки треба да садрже: увођење савременог концепта праћења и контроле јавних набавки; редефинисање улоге институција; оснаживање кадровских и финансијских капацитета институција. [Прочитајте цео текст]

[НОВИ БЛОГ] Елвира КОВАЧ – „Дувачи у пиштаљку” | Elvira KOVÁCS – A “sípba fújók”

KovacsElvira

13. мај 2014. | Пише: Елвира КОВАЧ

Улога запослених који су спремни да допринесу откривању конкретних случајева корупције сведочећи у циљу сузбијања системске корупције је кључна. Заштита оних који су спремни да укажу на такво понашање је од највеће важности за спречавање корупције. Због тога смо установили да је неопходно допунити постојеће и донети адекватне нове законе који се тичу заштите запослених који упозоравају на корупцију, а све ради заштите јавног интереса. Управо због тога нас изузетно радује што ће се у Србији ускоро усвојити Закон о заштити узбуњивача. [Прочитајте цео текст]

Május 13, 2014 | Írta: Elvira KOVÁCS

Kulcsfontosságú azoknak a munkavállalóknak a szerepe, akik készen állnak arra, hogy tanuskodással részt vegyenek a korrupció leleplezésének konkrét eseteiben. Azok védelme, akik készen állnak arra, hogy rámutassanak az ilyen viselkedésre, rendkívüli fontossággal bír a korrupció elleni harcban. Emiatt megállapítottuk, hogy nélkülözhetetlen felülvizsgálni és kibővíteni a létező jogszabályokat és elfogadni azokat az új törvényeket, amelyek a korrupcióra figyelmeztető munkavállalók védelmére vonatkoznak, mindezt a közérdek védelmének céljából. Pontosan ezért nagyon örülünk annak, hogy Szerbiában hamarosan elfogadásra kerül a korrupciót bejelentők védelméről szóló törvény. [Olvassa el a teljes szövege]

 

[НОВИ БЛОГ] Владимир МАРИНКОВИЋ – Врхунски вид патриотизма

vladimir-marinkovic18. септембар 2013. | Пише: Владимир МАРИНКОВИЋ

Један од главних задатака народних посланика јесте да перманентно раде на поспешивању угледа овог високог дома код грађана, а њихова дела треба да буду пример да је најбитнији задатак сваког државног функционера ефикасно и ефективно управљање државом и њеним ресурсима.

Етички кодекс ће бити одлична смерница за модел понашања народних посланика. Поштовање етичких стандарда ће умногоме одредити и брзину реформи нашег друштва, његов економски и сваки други напредак, а народни посланици морају бити пример и водиља у том веома комплексном и захтевном процесу. Кодекс би требало да потпише сваки народни посланик, свако ко руководи било којим сегментом јавног сектора. [Прочитајте цео текст]

[НОВИ БЛОГ] Дубравка ФИЛИПОВСКИ – Борба против корупције

 

dubravka-filipovski21. август 2013. | Пише: Дубравка Филиповски 

Група народних посланика 5. јуна ове године у Народној скупштини Републике Србије формирала је огранак Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције (Гопак). Гопак је међународна мрежа парламентараца која броји више од 50 националних огранака и пружа подршку свим својим чланицама у изради програма у борби против корупције. 

Уверена сам да борба против корупције може бити одржива само кроз јачање институција и да Народна скупштина представља прву линију одбране у овој борби. На члановима Гопака Србије јесте одговорност да рад огранка заживи и покаже резултате. [Прочитајте цео текст]