Ширење регионалне сарадње: пренос добре праксе на GOPAC БиХ

CzznFGUW8AAPmMEБеоград, 16. децембар 2016. – Чланови националног огранка GOPAC Србија разговарали
су данас са делегацијом огранка GOPAC БиХ, коју су чинили Љиља Зовко, делегаткиња Дома народа, Парламентарна скупштина БиХ, Предраг Кожул, посланик Представничког дома, Парламентарна скупштина БиХ, Сенад Сепић посланик Представничког дома, Парламентарна скупштина БиХ, Дарко Бабаљ делегат Дома народа, Парламентарна скупштина БиХ, Душанка Мајкић, посланица Представничког дома, Парламентарна скупштина БиХ, Саша Магазиновић посланик представничког дома, Парламентарна скупштина БиХ, Јовица Катић, секретар Комисије, Парламентарна скупштина БиХ, Армин Сирчо, УНДП БиХ и Мирела Грунтер Децевић, УНДП БиХ.

Циљ посете био је пренос досадашњег искуства и добре праксе огранку GOPAC БиХ, као и изазови са којима се национални огранак GOPAC Србије сусретао. Договорено је да два Огранка наставити сарадњу и то конктетно у радионицама које су предвиђене радним планом. Обострани циљ националног огранка GOPAC Србија и огранка БиХ јесте формирање снажног регионалног огранка ове организације, са циљем даље сарадње у борби против корупције, размене искустава и заједничких активности. Као следећа заједничка активност, договорено је присуство неколико чланова огранка БиХ на некој од будућих радионица GOPAC огранка Србије која је планирана са ДРИ почетком 2017. године.  Настави са читањем Ширење регионалне сарадње: пренос добре праксе на GOPAC БиХ

GOPAC у Србији на презентацији Портала за надзор над јавним финансијама

DSC_1527Београд, 7. децембар 2015. – Чланови националног GOPAC огранка у Србији учествовали су на презентацији Портала за надзор над јавним финансијама Народне скупштине. Лансирање Портала 1. децембра 2015. представља револуцију у надзору над јавним финансијама у Србији.

Портал ће на месечном нивоу обезбеђивати статичке и динамичке извештаје о директним буџетским корисницима, извршењу буџета директних буџетских корисника, према извору финансирања, као и према извору и функционалној класификацији и економској класификацији. У овом смислу, развој Портала за надзор над јавним финансијама сматра се једним од највећих достигнућа у јачању надзорне улоге Народне скупштине до сада.

У првој фази Портал ће користити Одбор за финансије док ће у наредне две фазе бити отваран за све народне посланике и ширу јавност. Народна посланица Олгица Батић, председница Извршног одбора GOPAC огранка у Србији рекла је да је „циљ GOPAC-а у Србији испуњен“ успостављањем Портала. Ипак, она је додала да је „коначни циљ Портала његов снажан анти-коруптивни ефекат. У свим земљама где постоји такав један портал, а то није много земаља, он је представљао окосницу у борби против корупције, са веома конкретним резултатима“. Настави са читањем GOPAC у Србији на презентацији Портала за надзор над јавним финансијама

[НОВИ БЛОГ] Дубравка ФИЛИПОВСКИ – Велике уштеде за државу

Duca slika25. јул 2014. | Пише: Дубравка ФИЛИПОВСКИ

Кључна начела на којима треба да почивају јавне набавке су транспарентност, једнак третман свих учесника, слободна конкуренција и забрана дискриминације. Да би се уштедело планираних 600 милиона евра применом новог Закона од 1. јануара 2013. године Србији је потребна Стратегија и акциони план у области јавних набавки.

Главни циљеви Стратегије за примену јавних набавки треба да садрже: увођење савременог концепта праћења и контроле јавних набавки; редефинисање улоге институција; оснаживање кадровских и финансијских капацитета институција. [Прочитајте цео текст]

GOPAC представљен новим посланицима

Београд, 3. jул 2014. – Народна посланица Дубравка Филиповски представила је данас рад националног огранка Глобалне организације за борбу против корупције (GOPAC) посланицима који су по први пут сели у посланичке клупе.

Позивајући нове посланике да се придруже, Дубравка Филиповски навела је да је главни циљ рада посланика окупљених у националном GOPAC огранку надзор над јавним финансијама.

„Увођење Портала који би по први пут повезао Народну скупштину и Управу за трезор Министарства финансија, и тако омогућио дневно праћење јавне потрошње народним посланицима и стручној служби Народне скупштине, постављен је као један од приоритета рада националног GOPAC огранка“, истакла је Дубравка Филиповски.

[НОВИ БЛОГ] Елвира КОВАЧ – „Дувачи у пиштаљку” | Elvira KOVÁCS – A “sípba fújók”

KovacsElvira

13. мај 2014. | Пише: Елвира КОВАЧ

Улога запослених који су спремни да допринесу откривању конкретних случајева корупције сведочећи у циљу сузбијања системске корупције је кључна. Заштита оних који су спремни да укажу на такво понашање је од највеће важности за спречавање корупције. Због тога смо установили да је неопходно допунити постојеће и донети адекватне нове законе који се тичу заштите запослених који упозоравају на корупцију, а све ради заштите јавног интереса. Управо због тога нас изузетно радује што ће се у Србији ускоро усвојити Закон о заштити узбуњивача. [Прочитајте цео текст]

Május 13, 2014 | Írta: Elvira KOVÁCS

Kulcsfontosságú azoknak a munkavállalóknak a szerepe, akik készen állnak arra, hogy tanuskodással részt vegyenek a korrupció leleplezésének konkrét eseteiben. Azok védelme, akik készen állnak arra, hogy rámutassanak az ilyen viselkedésre, rendkívüli fontossággal bír a korrupció elleni harcban. Emiatt megállapítottuk, hogy nélkülözhetetlen felülvizsgálni és kibővíteni a létező jogszabályokat és elfogadni azokat az új törvényeket, amelyek a korrupcióra figyelmeztető munkavállalók védelmére vonatkoznak, mindezt a közérdek védelmének céljából. Pontosan ezért nagyon örülünk annak, hogy Szerbiában hamarosan elfogadásra kerül a korrupciót bejelentők védelméről szóló törvény. [Olvassa el a teljes szövege]

 

[НОВИ БЛОГ] Владимир МАРИНКОВИЋ – Врхунски вид патриотизма

vladimir-marinkovic18. септембар 2013. | Пише: Владимир МАРИНКОВИЋ

Један од главних задатака народних посланика јесте да перманентно раде на поспешивању угледа овог високог дома код грађана, а њихова дела треба да буду пример да је најбитнији задатак сваког државног функционера ефикасно и ефективно управљање државом и њеним ресурсима.

Етички кодекс ће бити одлична смерница за модел понашања народних посланика. Поштовање етичких стандарда ће умногоме одредити и брзину реформи нашег друштва, његов економски и сваки други напредак, а народни посланици морају бити пример и водиља у том веома комплексном и захтевном процесу. Кодекс би требало да потпише сваки народни посланик, свако ко руководи било којим сегментом јавног сектора. [Прочитајте цео текст]

[НОВИ БЛОГ] Дубравка ФИЛИПОВСКИ – Борба против корупције

 

dubravka-filipovski21. август 2013. | Пише: Дубравка Филиповски 

Група народних посланика 5. јуна ове године у Народној скупштини Републике Србије формирала је огранак Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције (Гопак). Гопак је међународна мрежа парламентараца која броји више од 50 националних огранака и пружа подршку свим својим чланицама у изради програма у борби против корупције. 

Уверена сам да борба против корупције може бити одржива само кроз јачање институција и да Народна скупштина представља прву линију одбране у овој борби. На члановима Гопака Србије јесте одговорност да рад огранка заживи и покаже резултате. [Прочитајте цео текст]